baggrundsartikel af Mikkel Kamp

Siden begyndelsen af 2015 har freelancejournalist Mikkel Kamp været redaktør på bladet Gymnasieforskning. Bladet udkommer tre gange om året og præsenterer den nyeste forskning om gymnasierne. Mikkel Kamp er med til at planlægge bladet, redigerer det og samarbejder med en layouter om det visuelle udtryk. Ved siden af arbejdet som redaktør har han interviewet danske […]

Udenlandske evidensbaserede koncepter, som skal købes, har vundet indpas i mange institutioner. Spørgsmålet er, om man kan stole på råd fra de eksperter, der tjener penge på koncepterne. Det mener en kritisk professor, man ikke kan. Artiklen er en del af et tema-nummer i Børn&Unge skrevet af freelancejournalist Mikkel Kamp

Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen. Artiklen af freelancejournalist Mikkel Kamp er bragt i fagbladet Børn&Unge.

Ny Nordisk Skole og Dagtilbud kræver en ny form for ledelse. Det betyder nedtoning af managementkultur og hierarkisk ledelse. Ledelsesopgaven består blandt andet i at sætte mål, få forskellige fagligheder til at spille sammen og opdage potentiale. Artikel af Freelancejournalist Mikkel Kamp. Artiklen er bragt i Ledetråden.

 Lærerne på Projektskolen Casa Blanca i Valby krævede at få en overenskomst. Ledelsen af den privatejede skole nægtede, og da fem lærere holdt fagligt møde, blev de alle bortvist. Artikel af Freelancejournalist Mikkel Kamp. Artiklen er bragt i Uddannelsesbladet.  

Det er obligatorisk for nye undervisere på sprogcentre at uddanne sig til lærer i dansk som andetsprog. Uddannelsen får stor ros, men lærere og tillidsfolk kritiserer, at nogle selv skal betale op til 36.000 kroner for den og må følge undervisningen i fritiden. Baggrundsartikel af freelance journalist Mikkel Kamp bragt i Uddannelsesbladet.