Freelance-artikel: Medarbejdere og politikere nytænker i fællesskab

Medarbejdere, ledere og politikere samarbejder om radikal innovation i Hedensted Kommune. Ud over flere konkrete nyskabelser har arbejdet ført til, at der både er kortere fra ide til handling og fra medarbejdere til politikere og ledere. Artikel af Freelancejournalist Mikkel Kamp. Artiklen er bragt på personaleweb.dk

Af: Mikkel Kamp

En busrute ved landsbyen Rårup er ændret fra at være åben for alle til nu udelukkende at være en skolebus. Det har frigjort op til 100.000 kroner som lokalsamfundet administrerer gennem en fond. I øjeblikket overvejer man, om pengene i stedet skal bruges på en bus til den lokale børnehave.

Initiativet er et af flere resultater af, at medarbejdere, ledere og politikere i Hedensted Kommune bevidst er begyndt at tænke anderledes. De samarbejder om at udvikle ideer i innovationsgrupper, som er kommet til verden, fordi Hedensted ligesom andre kommuner er presset af, at økonomien bliver mindre og opgaverne større.

– Hvis vi fortsætter som hidtil, kan vi bare spare og spare og forringe velfærden for borgerne. Derfor har vi forsøgt at bryde med tænkningen og skabe velfærd, der giver mening i folks liv, uden at det koster mere, fortæller kommunaldirektør Jesper Thyrring.

Forstyrrelsesgrupper kommer med nye ideer

For at bane vej for nye måder at gøre tingene på har kommunen ændret hele processen, når der skal udtænkes ideer. I en kommune udarbejder embedsværket typisk et færdigt forslag, som det præsenterer for kommunalbestyrelsen. Her er det vendt på hovedet.

Kommunalbestyrelsen har peget på fire fokusområder, og så er der nedsat forstyrrelsesgrupper, som skal komme med nye ideer. I grupperne deltager både medarbejdere, ledere og politikere på lige fod. Det har fungeret, mener jobkonsulent Tore Sand.

– Vi er ikke enige om alt, men vi har lov til at sige fra og diskutere tingene. Der er stillet en masse spørgsmål på forhånd, som har givet en god pingpong. Det er et rigtig godt udgangspunkt for den videre implementering, siger han.

Kommunaldirektøren er enig. – Da grupperne præsenterede sine ideer, var der ikke én idé, som politikerne ikke ville køre videre med. Det er anderledes, end det plejer, siger han.

Blev undervist i innovation

De fire forstyrrelsesgrupper blev dannet ved, at politikerne i første omgang valgte fokuspunkterne. Derefter blev medarbejderne i forvaltningen inviteret til at være innovationskonsulenter, men langt fra alle endte med at blive det. De, der havde lyst, kom til samtaler i HR-afdelingen, hvorefter en række medarbejdere blev valgt ud.

Selve arbejdet i grupperne foregik meget struktureret. I fire måneder mødtes grupperne en dag om ugen. Om formiddagen underviste folk fra et eksternt konsulentfirma i innovation, og om eftermiddagen arbejdede grupperne med at udvikle ideer.

– Vi havde den samme platform og var på samme niveau. Det gav en følelse af, at det var et fælles projekt, fortæller Tore Sand, der ligesom de andre deltagere endte med at have en diplomuddannelse i innovation.

Hverken Tore Sand eller Jesper Thyrring har oplevet samarbejdet med politikerne som problematisk.

– Vi har haft et konstruktivt samarbejde, uanset om det har været sammen med politikere, medarbejdere eller andre ledere. Det var en stor fordel, at vi på forhånd havde opstillet faste spilleregler og rammer for arbejdet. Samtidig har alle vidst, hvad målet er, siger kommunaldirektøren.

Vejen til politikerne er blevet kortere

Erfaringer viser, at det er svært at være radikalt innovativ på sit eget område. Derfor var lederen for undervisning og kultur tovholder for gruppen ‘Sæt liv i lokalområderne’, som både Jesper Thyrring, Tore Sand og kommunens borgmester deltog i.

En af hovedideerne er, at man i højere grad involverer borgerne i et lokalområde i beslutninger, der vedrører dem. Det har blandt andet ført til en mentorordning, frivillige, som ordner ødelagte cykler i børnehaven, og en gruppe af frivillige, der hjælper deres ældre medborgere med at købe ind, vande blomster, eller hvad de nu har brug for.

De konkrete resultater er dog ikke det vigtigste udbytte, mener Tore Sand. Det vigtigste er, at hele tankesættet ændrer sig til, at vi hele tiden skal udfordre os selv, og det er tilladt at begå fejl.

Der har hele tiden været kort vej til toppen i Hedensted Kommune, men innovationsarbejdet har formindsket afstanden endnu mere.

– Hvis jeg får en ide, går jeg forbi Jespers kontor og fremlægger den med det samme. Jeg tror ikke, det altid foregår sådan i det kommunale system, siger Tore Sand.

Medarbejdere skal ud af rådhuset

På rådhuset betyder den nye måde at tænke på, at medarbejderne skal opholde sig mindre på rådhuset og mere ude blandt borgerne.

– Vi er gået fra at administrere til i højere grad at facilitere, at alle kan have et godt liv. Der er nogle ting, vi skal holde op med at gøre, så vi kan være mere ude, siger Jesper Thyrring.

Han oplever, at det vanskeligste ved projektet er at have tålmodighed: Vi sætter noget i søen, men vi har ikke fra begyndelsen svaret på, hvad der skal ske. Vi er i gang med et helt paradigmeskifte i den offentlige sektor. Det tager tid, siger han.

Kommunaldirektøren peger på, at skal innovationsarbejdet fungere, er det afgørende, at deltagerne er villige til at sætte sig selv i spil.

– Man skal være åben og fleksibel samtidig med, at man skal være determineret i forhold til at nå målet, siger han og understreger, at succesen ikke er sikret, fordi man i en periode, har formået at tænke anderledes. – Der er risiko for at falde tilbage i de gamle mønstre. Vi skal fastholde, at vi gør tingene sådan her, siger han.