En artikel = 2500 likes på Facebook

Artiklen om ældreboomet, som ikke har kostet kommunerne en øre, var populær blandt Ugebrevet A4´s læsere. På få dage blev artiklen delt over 2500 gange på Facebook. Den dag historien kørte, var den en af de mest debatterede på de sociale medier. Samtidig blev den bredt citeret  – blandt andet P1 Morgen. Se hele artiklen på Ugebrevet A4´s hjemmeside. Artiklen var skrevet af data-journalist Kåre Kildall Rysgaard fra Stickelbergs Bureau. Selve historien byggede på en stor analyse af tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som blev renset for inflation ved at bruge kommunernes indeks for pris og lønudvikling. Et interaktivt kort viste, hvor mange kommuner, der bruger markant færre penge per ældre.

Samtidig kiggede Kåre på tal fra Det Fællleskommunale Løndatakontor og holdt det op mod antallet af ældre. På den måde blev det tydeligt, at der kommer mange flere ældre, men ansatte i ældreplejen følger ikke med. Resultatet er, at medarbejderne har mere at se til, hvis de skal rundt til alle ældre.