Baggrundsartikel: Ledere skal jagte potentialer

Ny Nordisk Skole og Dagtilbud kræver en ny form for ledelse. Det betyder nedtoning af managementkultur og hierarkisk ledelse. Ledelsesopgaven består blandt andet i at sætte mål, få forskellige fagligheder til at spille sammen og opdage potentiale. Artikel af Freelancejournalist Mikkel Kamp. Artiklen er bragt i Ledetråden.

Af Mikkel Kamp

Du skal være rigtig god til at samarbejde, du skal være synlig, og du skal kunne se potentialer, som ingen andre har set før. Du skal stå i spidsen og udpege den pædagogiske retning.

Det er nogle af de kompetencer, som kræves af ledere i Ny Nordisk Skole og Dagtilbud.

»Lederen skal også være god til at få forskellige kompetencer til at spille sammen. Nogle pædagoger har stor viden om natur, andre om musik og andre om noget tredje. Deres specialviden skal sættes i spil, ligesom man nogle gange må hente viden udefra. Det er en stor og vanskelig ledelsesopgave, som også handler om at beslutte, hvilken specialviden enkelte medarbejdere skal have, og hvilken viden alle skal have,« siger Agi Csonka, der er direktør for Danmarks Evalueringsinstitut.

Opgaven kræver, at man har tid til at være leder.

»Nogle ledere forventes at lave næsten det samme som medarbejderne. Men hvis man bruger næsten al sin tid som pædagog, kan man ikke være ny nordisk leder. Man skal trække sig lidt væk, skaffe sig tid og ledelsesrum og være klar til at være leder,« siger Agi Csonka og tilføjer, at lederen skal være udadvendt.

»I forhold til Ny Nordisk Skole og Dagtilbud er det vigtigt, at lederen er god til at skabe relationer og samarbejde med andre institutioner og forvaltningen i kommunen,« siger direktøren.

Fag skal ikke hegnes ind

Ny Nordisk Skole og Dagtilbud er en del af et større skifte i den måde, man ønsker at styre den offentlige sektor, og hvordan man leder, når man er en del af den, mener lektor Dorthe Pedersen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School (CBS).

»Det er ledelse på en ny måde. Lederen skal ikke længere være generalisten eller manageren. Ny Nordisk Skole og Dagtilbud er et forsøg på at sige, at fagligheden er vigtig. Lederen skal have en stærk faglighed for at kunne få forskellige fagligheder til at spille sammen og bidrage til løsningen af komplekse velfærdsopgaver. En stor opgave som at inkludere flere børn løser man ikke ved, at hver faggruppe hegner sig inde med hver sin faglighed. Ledelsesopgaven i Ny Nordisk Skole og Dagtilbud handler blandt andet om, at alle faggrupper skal kunne se mulighederne i at samarbejde,« siger hun.

Agi Csonka ser Ny Nordisk Skole og Dagtilbud som en del af en bevægelse, hvor man lægger vægt på, at dagtilbud har stor betydning for børnene, også på lang sigt. For eksempel om de begynder på en ungdomsuddannelse eller ej.

»En institution er ikke bare opbevaring og pasning, men et sted med fokus på udviklingsmulighederne. Det er vigtigt, at man har en klar og tydelig pædagogisk profil, og at man fagligt er bevidst om, hvordan man giver det enkelte barn de bedste udviklingsmuligheder,« siger Agi Csonka, der kalder målene for Ny Nordisk Skole og Dagtilbud for ’ambitiøse og relevante’.

»Det handler i bund og grund om at skabe de bedste betingelse for børn. Det er en stor opgave, men den er ikke umulig. Der findes allerede institutioner, der

arbejder på denne måde. Måske handler det om, at de har særligt dygtige ledere,« siger hun.

Genskab tilliden

Dorthe Pedersen fremhæver, at Ny Nordisk Skole og Dagtilbud er et forsøg på at genskabe tilliden til professionerne.

»Vi kan ikke rationalisere meget mere i den offentlige sektor, og der kommer ikke flere penge. Derfor skal endnu ikke opdagede potentialer bringes i spil. Det kræver, at lederne har en åben ledelsesform, hvor de formulerer værdier for, hvordan opgaverne skal varetages, sådan at medarbejderne kan se meningen med dem og fylde indhold i. Skal de uopdagede potentialer bringes i spil, kan lederen ikke have en hierarkisk ledelsesstil, hvor man dikterer oppefra. Lederen skal lede på tværs,« siger hun. |