Rapport og analyse for Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune har fået datajournalist Kåre Rysgaard fra Stickelberg til at lave en kæmpe analyse af vægtstopprojektet: Syddjurs Gør Livet Lettere. Opgaven lød på at analyse spørgeskemadata for 248 deltagere, sparre med sundhedskoordinatoren og gennemskrive rapporten, som endte med at blive på omkring 25 sider. Rapporten fungerede dels som kommunens afrapportering til Sundhedsstyrelsen, fordi kommunen fik SATS-pulje midler til indsatsen. Samtidig brugte sundhedsstaben rapporten fremadrettet i en stor evaluering med sundhedspersonale i kommunen.
Læs selve rapporten på dette link
Ønsker du som kommune, organisation eller medie en større analyse og rapport, så ring venligst på 42320603. Som datajournalist tackler jeg store datamængder og rapportskrivning til en pris, som er meget konkurrencedygtig i forhold til store analysebureauer. For eksempel endte rapporten til Syddjurs Kommune med at koste 40.000 kroner for følgende:

  • Indledende og midtvejsmøde
  • Flere dages analyse af data
  • På baggrund af tallene, skrev jeg et hurtigt udkast til pointer i rapporten
  • Sundhedskoordinatoren skrev en råskitse til rapporten
  • Jeg lavede et stort gennemskriv af råskitsen, hvor sproget blev rettet til, afsnit rettet og teksten blev omstruktureret. Samtidig fik jeg tilføjet et væld af faktabokse mm.